Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Διαβάστε ακόμα μόνο σ' αυτό το blog! - > Δωρεές της οικογένειας Ζέρβα προς το Δήμο Κρανιδίου ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δωρεές της οικογένειας Ζέρβα προς το Δήμο Κρανιδίου

Επανέρχεται ο Βασίλης Λαδάς σε προηγούμενη αναφορά του 

Αρ. 25623 πράξης δωρεάς αγροτικού ακινήτου.
Αντικειμενική αξία 64.687,17€
Δηλωθείσα αξία 64.700€
Στις 12 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2003 ημέρα Παρασκευή, στο συμβολαιογραφείο Κωνσταντίνου Θεοφάνη Βασαγιάννη, εμφανίστηκαν ο Βασίλειος Παπαδημητρίου του Γεωργίου, δικηγόρος (Σκουφά 60, Αθήνα) σαν ειδικός πληρεξούσιος του Κωνσταντίνου Ζέρβα συνταξιούχου που γεννήθηκε το 1921 στο Κρανίδι, και ο Δημήτριος Καμιζής του Άγγελου και της Καλλιρρόης, ιατρός και δήμαρχος Κρανιδίου με απόφαση του Δ.Σ. του δήμου.
Ο Καμιζής απεδέχθη την δωρεά προς το δήμο του πληρεξουσίου του Ζέρβα, δικηγόρου Παπαδημητρίου που περιέχει τα εξής ακίνητα : ……

Δεν υπάρχουν σχόλια: