Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο - για τα ανθρώπινα δικαιώματα! ... Πολύ ενδιαφέρον.....

Απόφαση του ΕΔΔΑ, υπόθεση Ρίζος / Ντάσκας κατά Ελλάδας  

Στην υπόθεση Ρίζος και Ντάσκας κατά Ελλάδας

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (πρώτο τµήµα), συνεδριάζοντας σε δικαστικό συµβούλιο αποτελούµενο από τους: 

Κύριο G. BONELLO, πρόεδρο, Κύριο Κ.Λ. ΡΟΖΑΚΗ, Κυρία F. TULKENS, Κύριο Ε. LEVITS, Kυρία S. BOTOUCHAREVA, Κύριο A. KOVLER Kύριο V. ZAGREBELSKY, δικαστές, και τον κύριο S. NΙELSEN, γραµµατέα τµήµατος. 

Αφού διασκέφθηκε σε δικαστικό συµβούλιο στις 20 Μαρτίου 2003 και στις 6 Μαΐου 2004, Εκδίδει την πιο κάτω απόφαση, η οποία ελήφθη την τελευταία από τις πιο πάνω ηµεροµηνίες: 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για να διαβάσετε όλη την απόφαση 

>>>Απόφαση του ΕΔΔΑ, υπόθεση Ρίζος / Ντάσκας κατά Ελλάδας - karate.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: