Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Γιάννης Γκιόλας: Διπλή έκπτωση φόρου για ενεργούς αγρότες με σύνταξη ΟΓΑ

e-mail  στο blog ...
                  
Aπό   το γραφείο   του βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ   Γιάννη Γκιόλα  έγινε γνωστό ότι  με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή παρέχεται   δυνατότητα διπλής έκπτωσης  φόρου  για ενεργούς αγρότες, με σύνταξη ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα,  στο εισόδημα που θα λαμβάνεται υπόψη ως συνολικό (επί του οποίου τουλάχιστον το 50% πρέπει να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα προκειμένου οι κατ' επάγγελμα αγρότες να δικαιούνται τη μείωση) δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον η κύρια σύνταξη ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ. έως 150 ημερομίσθια ανά έτος και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται στη Βουλή.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να επέλθει μείωση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω της διεύρυνσης του αριθμού των κατ' επάγγελμα αγροτών που θα δικαιούνται τη μείωση φόρου εισοδήματος.
Για παράδειγμα κάποιος που λαμβάνει σύνταξη ΟΓΑ 4.500 ευρώ κι έχει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα 2.000 ευρώ, πλέον θα καρπούται έκπτωση φόρου (1.900 ευρώ) για το ποσό της σύνταξης και επιπλέον, έκπτωση φόρου και για το αγροτικό εισόδημα, δεδομένου ότι με την τροπολογία οι συντάξιμες αποδοχές, δεν θα θεωρούνται εξωγεωργικό εισόδημα.
Με την εν λόγω τροπολογία τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013). ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής της μείωσης του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: