Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Οργάνωση Εκδήλωσης με συζήτηση της πρότασης - Αναθεώρησης του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!


Δεν υπάρχουν σχόλια: