Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Παναγιώτης Δερματάς εξ Ηλιοκάστρου πολιτικές απόψεις στο blog του - www.dermatas.blogspot.com

e-mail στο blog...ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΙ !!!...

Τά μνημονιακά κόμματα, ἂφησαν πάλι τήν σφραγίδα τους στό χῶρο τῶν ὑπαλλήλων τοῦ δημοσίου !

Αὐτό, ἐξηγεῖ τό πῶς καί τό γιατί τῶν σημερινῶν ἀδιεξόδων . Δηλαδή, τό βάθος τῶν ζωτικῶν μας προβλημάτων.

Διότι οἱ ὑπάλληλοι ἀπέδειξαν ὃτι δέν εἶναι ἐλεύθεροι καί ἀλληλλέγγυοι με τήν κοινωνία πολίτες, ἀλλά ἀποτελοῦν μία κάστα ξεχωριστή πού ταξιδεύει στόν δικό της κόσμο, δεμένη πάντα μέ τόν ὁμφάλιο λῶρο τοῦ κόμματος που τήν βόλεψε .

Ὂχι μέ τήν κοινωνία  τῶν ἀνθρώπων που τούς στηρίζουν με τό ὑστέρημά τους καί οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τήν σταθερή βάσι γιά τήν ἐπιβίωσί τους .

Πάρα δίπλα ὃμως, ὑπάρχει ἓνας σκληρός κόσμος βιοπάλης που στερεῖται βασικά του δικαιώματα, πού ὑφίστανται σκληρές καί ἀπάνθρωπες ἀδικίες γιά να ἀπολαμβάνει ἡ κάστα τόν διαστημικό της κόσμο !
Ἐχθές μοῦ ἦρθε ὁ Φίλλιπας ὁ ὁποῖος με 7.000 βαρέα ἒνσημα, μετα ἀπό χρόνιο ἀγῶνα καί με καταναγκασμό να προσφύγει σε δικηγορικά ἒξοδα, κατάφερε να βγάλει σύνταξι  455 Ευρώ στα 68 του!
Πάρα δίπλα ὁ πλοίαρχος τοῦ ἐμπορικοῦ ναυτικοῦ που ἒφαγε τήν ζωή του ἡ ἁλμύρα καί τα κύματα, παρά τό γεγονός ὃτι ἦταν ἀπό τούς λίγους οἱ ὁποῖοι ἐνίσχυσαν τό ἀσφαλιστικό του ταμεῖο με ζεστό καί ἂφθονο χρῆμα, σήμερα χάνεται μέσα στήν συνταξιοδοτική καταλήστευσι !
Ὁ μεταλλωρύχος ἐργάτης που δούλεψε μία ζωή στά ὑπόγεια ἒργα καί βγῆκε μέ σύνταξι 480 Ευρώ ἀπό τό ΙΚΑ, ἑνῶ ὁ ὑπάλληλος του ἀπό τό γραφεῖο, ὁ κατώτερος βγῆκε μέ πάνω ἀπό χίλια !
Ὁ ὑπερήφανος ἐργάτης πού οἱ συνθῆκες τόν ἀνάγκασαν νά ἀλλάξει πολλές φορές ἐργασία καί ἀσφαλιστικούς φορεῖς καί πού σήμερα μέ προστυχους τρόπους τοῦ καταληστεύουν τά ἒνσημα !
Ὃλοι αὐτοί πού περιγράφουμε καί ἂλλοι ἀφανεῖς βιοπαλεστές, δέν ἢξεραν να συνδικαλίζωνται γιά να τα ἁρπάζουν ἀπό ἂλλους  διότι ἁπλῶς, δέν ὑπάρχουν ἂλλοι που να πληρώσουν τό αἲτημα...
Ἑνῶ οἱ ἂλλοι που συνδικαλίστικαν κομματικά, τά πῆραν ἀπό τούς τοίχους καί ὂχι ἀπό τό ὑστέρημα τῶν ἂλλων...
>>>>>>>>>>>>>
Δέν θά ὑπῆρχαν σχόλια ἂν μετά ἀπό ὃλο αὐτό τό κοινωνικό καί ἐθνικό δρᾶμα, εἶχαν σπάσει τόν κομματικό λῶρο καί εἶχαν συνδεθεῖ με τήν κοινωνία ὡς σύνολο .
Διότι τότε θά εἶχαν τήν αἲσθησι τῆς πραγματικότητας και θα βοηθοῦσαν πρακτικά γιά τήν άντιμετώπισί της .
Τότε θά ἒνοιωθαν ὃτι δέν εἶναι εὐτυχία νά ἒχεις ἀξασφαλίσει ἀνώτερη θέσι στό πλοῖο που βουλιάζει με ἀντάλλαγμα να στηρίζεις ἀνάξιους πλοιάρχους ...
Θά ἒνοιωθαν τόν πόνο τοῦ διπλανοῦ που  παλεύει με τά νερά στα ὑπόγεια καί ὂχι με τόν ἐπιλεκτικό πόνο τῶν ἀνθρώπων που βρίσκονται στόν άντίποδα τοῦ ἡμισφαιρίου.
Θά ἒνοιωθαν ὃτι τό ἀντίκρισμα τῶν Εὐρωπαϊκῶν τους αἰσθημάτων πάνω στά ὁποῖα θαρροῦν ὃτι στηρίζεται ἡ ἀσφάλειά τους , εἶναι κάρβουνα καί μάλιστα ἀναμένα πανω στα ὁποία σύντομα θα καθίσουν μαζί με τήν ὑπεροψία τους...
Θά ἒνοιωθαν ὃτι οἱ παραγωγικές ἐπιχειρήσεις που συντρίβονται ἀπό τούς φόρους μέ τό χέρι τῶν κομματικῶν τους πατρόνων, ἒχουν ὡς μοναδικό στόχο τήν ἐξάρτησι ἀπό ἀπό τό Ευροκωλόχαρτο.
Καί ὃταν ἐξαρτηθοῦν πλήρως ἀπό αὐτό, τότε θα καταλάβουν τί σημαίνει να ἒχουν φθάσει τά νερά στό δικό τους κατάστρωμα τοῦ κοινοῦ μας πλοίου που βυθίζεται ...
Δυστυχῶς, τό ποσοστό τῆς ἀποχῆς ἀπό αὐτό το τραγελαφικό ἐκλογικό πανηγῦρι που δικαιωνει ὃλους αὐτούς που μᾶς ἒφεραν ὡς ἐδῶ, ἦταν μικρό !
Ἒτσι ἡ πλειοψηφία τῶν συμμετεχόντων, κατάφερε να περάσει στήν κοινωνία τήν ἀπαξίωσί ἀπέναντι σέ ὃλους αὐτούς που ἀμετανόητα ἐπιμένουν νά γίνωνται στηρίγματα τῶν κοινωνικῶν δολοφόνων !
Κρῖμα !
( Παναγιώτης Δερματᾶς )

Δεν υπάρχουν σχόλια: