Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ -> γι' αυτά που έγραψες για εμένα Δήμαρχε ...

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ -> γι' αυτά που έγραψες για εμένα Δήμαρχε ...
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ στον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ->ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ ...

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

ΕΙΠΑΝ....[...]"ξιστε κκλησία χι μ δικαιολόγητους συντηρητισμούς,
 νεκρος συμβολισμούς κα πομπώδεις τελετουργίες,
 χι Νομικ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μ δικαιώματα, περιουσίες κα διεκδικήσεις,
 λλ κκλησία μ πονεμένο προφητικ λόγο, μ αθεντικ πίστη,
 μ θυσιαστικ μαρτυρία κα για ζωή∙ 
κκλησία πο ν μπνέει κα ν χει πρόταση ζως... "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σχόλιο blogger: - Αφιερωμένο  εξαιρετικά σε κάποιους ιερείς μας, που συνεχίζουν μανιωδώς να περιφράζουν και να μαντρώνουν οικόπεδα  και εκτάσεις, από το πουθενά... «Υλιστές, οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη»! …

Δεν υπάρχουν σχόλια: